Ympäristö

Ihminen on osa luonnon kiertokulkua. Kaikki tarvitsemamme on otettu luonnosta ja kaikki myös palautuu sinne käytön jälkeen jossain muodossa. Kierrätys on sijoitus tulevaisuuteen - kierrättämällä varmistamme että luonnosta saatu materiaali palautuu sinne myös takaisin.

Hyötypaperi on luonnon kiertokulussa tiiviisti mukana - neuvomme ja opastamme parempaan kierrätykseen ja lajitteluun. 

Miksi kierrättää?

"Hyötykäytön näkökulmasta jäte on oikeastaan vain väärässä paikassa olevaa raaka-ainetta."  
(Suomen Ympäristökeskus)

Suomen kotitalouksissa, teollisuudessa sekä kauppa- ja palvelualalla syntyvästä jätteestä voidaan kierrättämällä hyödyntää suuri osa. Esimerkiksi paperista kierrätetään 70 %. 

Kierrättäminen kannattaa monestakin eri syystä:

  • Jätteen määrä kaatopaikoilla vähenee > vähemmän haitallisia päästöjä
  • Jätekuljetukset vähenevät > vähemmän polttoainetta ja hiilidioksidipäästöjä
  • Raaka-aineet voidaan hyötykäyttää, esim. kierrätyspaperiksi
  • Energiaa säästyy
  • Kierrättämällä voidaan valmistaa ympäristöystävällistä energiaa
  • Luonnon kuormitus vähenee
  • Puhtaampi luonto!

Lisätietoa Hyötypaperin vastaanotettavista materiaaleista.