Yritys

 

Hyötypaperi

Hyötypaperi työllistää yhteensä noin 60 työntekijää. Vuonna 2016 liikevaihto oli 16,2 milj. euroa. Hyötypaperi on osa Paperinkeräys-konsernia

Bureau Veritas on myöntänyt toiminallemme seuraavien standardien mukaiset sertifikaatit:
 

STANDARDI  Järjestelmä
ISO 9001:2008 Laatujärjestelmä
OHSAS 18001:2007 Työ-, terveys- ja turvallisuusjärjestelmä
ISO 14001:2004   Ympäristöjärjestelmä


Olemme mukana myös:

Hyötypaperin on mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Ohjelma hoitaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain edellyt-tämien tietojen noutamisen eri rekis-
tereistä ja pitää tiedot aina ajan tasalla.
Hyötypaperi on
Suomen Romukauppiaiden liiton jäsen.
Hyötypaperi on Suomen Autokierrätyksen valtuuttama romuautojen vastaanottopiste. 

Hyötypaperilla Suomen ympäristöviranomaisten edellyttämät ympäristöluvat toimipisteissään:

Valkealassa: dnro 0401Y1025-111 dnro KAS-2005-Y-156-111 dnro ESAVI/66/04.08/2011
Kuusankoskella: dnro 0498Y0057-111 dnro KAS-2004-Y-543-111  
Lappeenrannassa: dnro KAS-2005-Y-174-111    

 Hyötypaperi Oy

Palvelut

Hyötypaperi toimii koko Kaakkois-Suomen alueella tarjoten kaupan, logistiikan ja teollisuuden yrityksille monipuolisia ja kattavia kierrätysalan palveluita. Käsittelylaitokset sijaitsevat Valkealassa, Kuusankoskella ja Lappeenrannassa.

Hyötypaperi Oy harjoittaa keräyspaperin ja pahvin hankintaa, laitoskäsittelyä sekä myyntiä.  Hyötypaperi hankkii, jalostaa sekä myy kierrätys- ja biopolttoaineita. Lisäksi yhtiö hoitaa Encore-tietoturvapalvelua, elektroniikkaromun kierrätystä, vaarallisten jätteiden, metallien ja romuautojen vastaanottotoimintaa sekä tarjoaa kuljetuspalveluja.

Yrityksien lisäksi palvelemme entistä kattavammin myös kotitalouksia Valkealan ja Lappeenrannan Hyötisasemilla.

Historiasta nykypäivään

Yhtiö on perustettu Kuusankoskelle vuonna 1986 ja toimitusjohtajana on toiminut alusta asti Risto Kauppila.

Yritystoiminta alkoi sanomalehtipaperin keräyksellä, jonka jälkeen toimintaa kehitettiin erilaisten materiaalien kierrättämiseksi. Vuonna 1993 Hyötypaperista tuli Paperinkeräys Oy:n tytäryhtiö. Lappeenrantaan perustettiin kierrätyslaitos vuonna 1995 ja Valkealaan rakennettiin uusi terminaali polttoaineiden käsittelyyn ja varastointiin vuonna 2002. 

Hyötypaperi pähkinänkuoressa

Hyötypaperi työllistää noin 60 henkilötyövuotta suoraan ja välillisesti laskentatavasta riippuen 60-90 henkilötyövuotta.
 
Eli kokonaisuudessaan Hyötypaperin arvoketju on synnyttänyt 120 – 150 työpaikkaa, joista valtaosa sijaitsee Kaakkois-Suomen alueella. Pääosa välillisistä työpaikoista on syntynyt logistiikka- ja urakoitsijayhteistyökumppaneille. 
 
Hyötypaperin liikevaihdon ja henkilöstön kehitys vuosina 1999 - 2016