Yritys

Ihminen on osa luonnon kiertokulkua. Kaikki tarvitsemamme on otettu luonnosta ja kaikki myös palautuu sinne käytön jälkeen jossain muodossa.

Koska me käytämme maapallon luonnonvaroja hyväksemme, meidän tulee pitää myös luonnosta huolta. Kierrätyksellä raaka-aineet saadaan uudelleen hyötykäyttöön, pois kaatopaikoilta.

Hyötypaperi on kierrätyspalveluiden asiantuntija. Keräämme ja käsittelemme mm. metallit ja metalliromut, paperit, rakennus- ja purkujätteet, metsätähteet sekä muut uusiokäyttöön hyödynnettävät jakeet teollisuudesta, kaupan alalta, logistiikasta ja muista yrityksistä. Kouvolan-toimipisteissämme Valkealassa ja Kuusankoskella sekä Lappeenrannan-toimipisteessämme käsittelemme yhteensä yli 180 000 tonnia materiaaleja vuosittain. Toimimme tiiviisti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, ja räätälöimme toimivan palvelupaketin yrityskohtaisesti. Palvelemme myös kuluttajia.
 
Olemme vahvasti luonnon kiertokulussa mukana – kierrätyksellä varmistamme että luonnosta saatu materiaali palautuu sinne myös takaisin. 


Hyötypaperi - palveluksessanne!

 

 

Hyötypaperi

Hyötypaperi työllistää yhteensä noin 60 työntekijää. Vuonna 2016 liikevaihto oli 16,2 milj. euroa. Hyötypaperi on osa Paperinkeräys-konsernia

Det Norske Veritas on myöntänyt toiminallemme seuraavien standardien mukaiset sertifikaatit:
 

STANDARDI  Järjestelmä  
ISO 9001:2015 Laatujärjestelmä
14001:2015 Ympäristöjärjestelmä
ISO 45001:2018  Työterveys ja työsuojelu


Olemme mukana myös:

Hyötypaperin on mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Ohjelma hoitaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain edellyt-tämien tietojen noutamisen eri rekis-
tereistä ja pitää tiedot aina ajan tasalla.
Hyötypaperi on
Suomen Romukauppiaiden liiton jäsen.
Hyötypaperi on Suomen Autokierrätyksen valtuuttama romuautojen vastaanottopiste. 

Hyötypaperilla Suomen ympäristöviranomaisten edellyttämät ympäristöluvat toimipisteissään:

Valkealassa: dnro 0401Y1025-111 dnro KAS-2005-Y-156-111 dnro ESAVI/66/04.08/2011
Kuusankoskella: dnro 0498Y0057-111 dnro KAS-2004-Y-543-111  
Lappeenrannassa: dnro KAS-2005-Y-174-111    

 

 

 Hyötypaperi Oy

Palvelut

Hyötypaperi toimii koko Kaakkois-Suomen alueella tarjoten kaupan, logistiikan ja teollisuuden yrityksille monipuolisia ja kattavia kierrätysalan palveluita. Käsittelylaitokset sijaitsevat Valkealassa, Kuusankoskella ja Lappeenrannassa.

Hyötypaperi Oy harjoittaa keräyspaperin ja pahvin hankintaa, laitoskäsittelyä sekä myyntiä.  Hyötypaperi hankkii, jalostaa sekä myy kierrätys- ja biopolttoaineita. Lisäksi yhtiö hoitaa Encore-tietoturvapalvelua, elektroniikkaromun kierrätystä, vaarallisten jätteiden, metallien ja romuautojen vastaanottotoimintaa sekä tarjoaa kuljetuspalveluja.

Yrityksien lisäksi palvelemme entistä kattavammin myös kotitalouksia Valkealan ja Lappeenrannan Hyötisasemilla.

Historiasta nykypäivään 

Yhtiö on perustettu Kuusankoskelle vuonna 1986 ja toimitusjohtajana 31.8.2018 asti toimi Risto Kauppila. 1.9.2018 toimitusjohtajaksi nimitettiin Teemu Heinänen.

Yritystoiminta alkoi sanomalehtipaperin keräyksellä, jonka jälkeen toimintaa kehitettiin erilaisten materiaalien kierrättämiseksi. Vuonna 1993 Hyötypaperista tuli Paperinkeräys Oy:n tytäryhtiö. Lappeenrantaan perustettiin kierrätyslaitos vuonna 1995 ja Valkealaan rakennettiin uusi terminaali polttoaineiden käsittelyyn ja varastointiin vuonna 2002. 

Hyötypaperi pähkinänkuoressa

Hyötypaperi työllistää noin 60 henkilötyövuotta suoraan ja välillisesti laskentatavasta riippuen 60-90 henkilötyövuotta.
 
Eli kokonaisuudessaan Hyötypaperin arvoketju on synnyttänyt 120 – 150 työpaikkaa, joista valtaosa sijaitsee Kaakkois-Suomen alueella. Pääosa välillisistä työpaikoista on syntynyt logistiikka- ja urakoitsijayhteistyökumppaneille.
 
 
 

 

Hyötypaperin liikevaihdon ja henkilöstön kehitys vuosina 1999 - 2016