Bio- ja kierrätyspolttoaineet

Älä kärrää käyttökelpoista energiaa kaatopaikalle - kierrätyspolttoaine ja biopolttoaine säästävät sekä luontoa että kukkaroa! 

 

Biopolttoaineet

Bioenergia on tulevaisuutta!

Bioenergiaa eli biopolttoainetta saadaan mm. metsissä, soilla ja pelloilla kasvavista biomassoista. Se on kestävän kehityksen mukaista ympäristöystävällistä uusiutuvaa kotimaista energiaa ja sen käytön lisääminen vähentää erityisesti kasvihuonekaasu- ja rikkipäästöjä ilmakehäämme.

Hyötypaperi toimittaa kiinteää biopolttoainetta - metsähaketta, rankahaketta, kierrätyspuuta - suoraan laitoksellenne. Toimitamme polttoaineet mahdollisimman läheltä toimipistettänne, luotettavasti, ympäristöystävällisesti ja joustavasti. Kausivarastomme takaa, että pystymme toimittamaan biopolttoainetta yllättävissäkin tilanteissa lyhyellä varoitusajalla. Valmistamme myös kierrätyspolttoainetta.

Kaikessa toiminnassamme laadun takaa noudattamamme CEN-laatuohjeistus ja sertifioitu laatu-, ympäristö ja työ-, terveys- ja turvallisuusjärjestelmämme.

 

Tutustu biopolttoaineen luomiseen:

Polttohakkeentie -video, kesto 5 min.


Kierrätyspolttoaineet

Energiajakeesta luontoystävälliseksi kierrätyspolttoaineeksi

Valmistamme teollisuuden ja pk-yritysten erilliskerätyistä pakkausjätteistä kierrätyspolttoainetta, jolla pystytään korvaamaan fossiilisia, luonnolle haitallisia polttoaineita. Samalla kaatopaikalle päätyvän materiaalin määrä vähenee.

Raaka-aine murskataan ja seulotaan murskauslaitteistolla valmiiksi polttoaineeksi ja lopputuote toimitetaan teollisuudelle sekä kuntien lämmön- ja sähköntuottajille. Hyötypaperin valmistamalla kierrätyspolttoaineella voidaan lämmittää vuosittain jopa 20 000 omakotitaloa.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja investoimme vuonna 2012 yhteensä lähes 2 m€ uuteen käsittelylinjastoon sekä tuotanto- ja varastohalliin.

Energiajakeen erilliskeräyksen etuja:

  • Vähentää kasvihuoneilmiötä
  • Vähentää kaatopaikkakuormitusta 
  • Hyödynnettävän energian määrä lisääntyy

Uusiutuvilla polttoaineilla vähennämme kasvihuoneilmiötä ja ilmastonmuutosta!

 

Mikko Keisa

Liiketoimintapäällikkö, energialiiketoiminta

020 793 0244